Pakiet Przyjazne Prawo – ułatwienia dla przedsiębiorców

Prawo do błędu

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Państwo dotyczą ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: PrPrzed). Wprowadzono bowiem tzw. prawo do błędu, które obejmie przedsiębiorców wyłącznie zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Prawo do błędu przysługuje przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo podjęcia jej ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

W ustawie z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) wprowadzono ochronę konsumencką dla firm z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami, ale obejmuje ona tylko te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, tzn. nie są wykonywaniem działalności. Zatem przedsiębiorcom przysługuje ochrona, jaka obecnie przewidziana jest tylko dla konsumentów. Dotyczy ona stosowania: niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wydłużenie rozliczania VAT w imporcie

Ponadto wydłużono możliwość rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia konkurencyjności polskich portów.

Inne zmiany w pakiecie

Przedsiębiorcom-rzemieślnikom będzie przysługiwać wybór innej formy prowadzenia działalności gospodarczej niż wpis działalności do CEIDG. Jednak będzie to możliwe, gdy co najmniej jeden ze wspólników będzie mieć kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy są: małżonkiem lub krewnymi w linii prostej.

Pracownicy gastronomii będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

W przedsiębiorstwach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, po śmierci jednego z nich, możliwe będzie powołanie drugiego na tymczasowego przedstawiciela. Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie.

Ponadto w przypadku dokonywania egzekucji u przedsiębiorcy zostały wyłączone z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie.

Sprawozdania finansowe będą mogły być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, a także podpisem osobistym. Zatem wprowadzenie „podpisu osobistego” pozwoli podmiotom składającym sprawozdania posługiwać się szerszym niż obecnie zbiorem podpisów elektronicznych.

Pakiet Przyjazne Prawo zawiera jeszcze wiele innych drobniejszych zmian, które mają ułatwić prowadzenie działalności przedsiębiorcom i obywatelom.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności