Pakiet Mobilności przyjęty przez Parlament Europejski

Regulacje składają się z kilku części i dotyczą zasad delegowania kierowców, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz przepisów kabotażowych (transport towarów prowadzony w państwie przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie).

W ciągu 20 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE mają wejść w życie przepisy, zwiększające prawa socjalne pracowników. Wśród tych regulacji są takie, które wprowadzają cotygodniowy odpoczynek kierowców i precyzują, że odpoczynek dłuższy niż 45 godzin nie będzie się mógł odbywać w ciężarówce. Kierowca będzie musiał mieć zagwarantowane miejsce np. w hotelu, a zapłaci za to pracodawca.

W tym samym momencie zaczną obowiązywać przepisy, które stanowią, że firma musi tak zorganizować pracę, by umożliwić kierowcom powrót do domu co trzy lub cztery tygodnie oraz regulacje dotyczące tachografów - te urządzenia będą rejestrować przekraczanie granicy przez kierowców, co ma pomóc w walce z nadużyciami.

Dużo później (po 18 miesiącach) zaczną obowiązywać przepisy dotyczące delegowania kierowców – będą dotyczyły kabotażu oraz przewozów międzynarodowych, z wyjątkiem tranzytu, przewozów dwustronnych i przewozów dwustronnych z dwoma dodatkowymi załadunkami i wyładunkami.

Przez delegowanie należy w tym przypadku rozumieć fakt, że pracownik za granicą będzie podlegał m.in. lokalnym przepisom czy układom zbiorowym państwa, w którym pracuje. Również wtedy wejdą w życie przepisy, wprowadzające obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby raz na osiem tygodni.

Również po 18 miesiącach wejdzie ograniczenie w zakresie kabotażu. Obecnie obowiązujące zasady mówią o tym, że można wykonać trzy takie operacje w ciągu siedmiu dni. W pakiecie mobilności wprowadzona została czterodniowa przerwa pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem, w tym samym kraju.

Przeciwko pakietowi mobilności była Polska oraz Węgry, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Malta i Cypr. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności