Oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Wydanie rozporządzenia z 7.6.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1147) wynika z wymogów ustawy z 12.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137). Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 428) i zawiera rozwiązania analogiczne do uregulowań dotychczasowych.

Przewidziano też dodanie przepisów przejściowych dotyczących terminu, od którego można stosować znaki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Czasowo wydłużono również stosowanie legalizacyjnych znaków akcyzy o wymiarze 45 x 22 mm na wyroby tytoniowe.

Do 31.12.2019 r. na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego można nanosić banderole legalizacyjne:

a) określone w poz. I i II załącznika nr 2 do rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

b) spełniające kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

c) w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 rys. 1, 2a, 2b oraz 3a-3c do rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (w brzmieniu z 8.11.2016 r.).

Od 1.7.2020 r. stosuje się znaki akcyzy w postaci:

1) banderol podatkowych określonych w poz. XIII–XVI zał. nr 1 do nowego rozporządzenia;

2) banderol legalizacyjnych określonych w poz. VII i VIII zał. nr 2 do nowego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności