Oznaczenie granic terenu złóż kopalin jest obowiązkowe

W razie wystąpienia udokumentowanych złóż kopalin obowiązkiem rady gminy jest uwzględnienie ich w uchwalanym planie zagospodarowania przestrzennego. Oznaczenie granic terenu złóż kopalin, jeżeli w terenie objętym planem występują, to obligatoryjne ustalenie planu (wyr. WSA z 18.2.2016 r., IV SA/Po 785/15).

Wojewoda zaskarżył uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jego opinii doszło do naruszenia zasad sporządzania planu, bowiem w części tekstowej i graficznej nie ujawniono udokumentowanego złoża wód termalnych, którego część zlokalizowana była na obszarze objętym planem.

W odpowiedzi rada gminy wyjaśniła, iż ochrona złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin polega jedynie na ograniczeniu praw ich pozyskiwania przez podmiot, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny z określonej przestrzeni będącej obszarem górniczym. Skoro zatem dla terenu złoża wód termalnych nie obowiązują żadne ograniczenia oraz wymagania ochrony złoża, plan miejscowy takich zasad nie ustala.

Wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się z taką argumentacją. W ocenie sądu w razie wystąpienia udokumentowanych złóż kopalin obowiązkiem rady jest uwzględnienie ich w uchwalanym planie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności