Minister Finansów opracował projekt rozporządzenia z dnia 8.4.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z 7.1.2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r., poz. 56 ze zm.) wprowadza się zmiany w zakresie znakowania wyrobów akcyzowych banderolami.

Projekt rozporządzenia zmieniającego wprowadza możliwość oznaczania samoprzylepnymi banderolami wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach bez konieczności składania wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. Za pomocą dotychczasowych banderol będzie można nadal oznaczać puszki z wyrobami spirytusowymi i winiarskimi. Będzie to jednak wymagać złożenia wniosku na wstępne zapotrzebowanie banderol do właściwego w sprawach znaków akcyzy urzędu celnego. Wniosek taki dotyczyć powinien kwestii wskazania sposobu nanoszenia banderol. -Samoprzylepne baderole na puszki zostaną wprowadzone jako alternatywny sposób oznaczania, gdyż zmieniane przepisy pozostawiają możliwość oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach dotychczas stosowanymi banderolami, oczywiście po uprzednim wskazaniu przez naczelnika urzędu celnego właściwego sposobu ich nanoszenia. Projekt rozporządzenia dostosowuje do zmian poszczególne załączniki do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Rozporządzenie wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.