Oznaczanie samoprzylepnymi banderolami wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach

Minister Finansów opracował projekt rozporządzenia z dnia 8.4.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z 7.1.2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r., poz. 56 ze zm.) wprowadza się zmiany w zakresie znakowania wyrobów akcyzowych banderolami.

Projekt rozporządzenia zmieniającego wprowadza możliwość oznaczania samoprzylepnymi banderolami wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach bez konieczności składania wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. Za pomocą dotychczasowych banderol będzie można nadal oznaczać puszki z wyrobami spirytusowymi i winiarskimi. Będzie to jednak wymagać złożenia wniosku na wstępne zapotrzebowanie banderol do właściwego w sprawach znaków akcyzy urzędu celnego. Wniosek taki dotyczyć powinien kwestii wskazania sposobu nanoszenia banderol. -Samoprzylepne baderole na puszki zostaną wprowadzone jako alternatywny sposób oznaczania, gdyż zmieniane przepisy pozostawiają możliwość oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach dotychczas stosowanymi banderolami, oczywiście po uprzednim wskazaniu przez naczelnika urzędu celnego właściwego sposobu ich nanoszenia. Projekt rozporządzenia dostosowuje do zmian poszczególne załączniki do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Rozporządzenie wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności