Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji (komunikat Ministerstwa Finansów)

Komunikat opisuje strukturę wykorzystującą nabycie obligacji w ramach grupy podmiotów powiązanych transparentnych podatkowo (spółek osobowych i podobnych), w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), w celu obniżenia dochodu do opodatkowania o koszty odsetek od tych obligacji. Ministerstwo Finansów wskazało w komunikacie, że o ile tego typu struktury i działania nie będą posiadały uzasadnienia ekonomicznego, to na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mogą być uznane za konstrukcje sztuczne i stworzone wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. W komunikacie wymieniono przesłanki, którymi organy podatkowe będą się kierować przy ocenie podobnych optymalizacji oraz podkreślono, że zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania może skutkować opodatkowaniem przychodów FIZ z odsetek, wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów spółek uczestniczących odsetek od obligacji na podstawie przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, a w niektórych sytuacjach odpowiedzialnością karno – skarbową.

Co ciekawe, komunikat wskazuje, że organy podatkowe będ ą w takich sprawach badać nie tylko treść umów i dokumentów księgowych, ale również zapowiada badanie roli usług doradztwa prawnego lub podatkowego przy planowaniu i realizacji podobnych optymalizacji.

Końcowo komunikat zachęca podatników uczestniczących w sztucznych strukturach do złożenia korekt deklaracji i zapłaty ewentualnych zaległości podatkowych.

Pełna treść komunikatu dostępna pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ostrzezenie-mf-przed-optymalizacja-podatkowa-fiz-z-wykorzystaniem-obligacji?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności