Ostatnia szansa, by odzyskać podatek od budowli

Jeśli budynek został potraktowany jak budowla i w związku z tym w latach 2012–2017 firma zapłaciła od niego wyższy podatek – może go odzyskać. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). W piątek 26 stycznia mija 30-dniowy termin od opublikowania tego wyroku. Tyle czasu daje ordynacja podatkowa na składanie wniosków o nadpłatę.

Trybunał uznał za niekonstytucyjne takie rozumienie przepisów o budynkach i budowlach, które umożliwiało naliczanie podatku w wysokości 2 proc. od wartości budowli, a nie kwotowo od powierzchni. Sprawa, która dotarła przed TK, dotyczyła konkretnie kontenerów instalowanych przy stacjach nadawczych telefonii komórkowej. Zawierają one wewnątrz skomplikowane i kosztowne urządzenia nadawcze. Choć same kontenery spełniały kryteria budynku, to urzędy gmin wolały traktować takie obiekty jako budowlę. Wówczas do jej wartości mogły włączać także urządzenia nadawcze. W efekcie, zamiast pobierać dość niski podatek od powierzchni budynku, pobierały 2 proc. od całej wartości obiektu. Różnica była nawet kilkudziesięciokrotna.

Trybunał napiętnował praktyki uznawania obiektu za budowlę ze względu na jego przeznaczenie czy wyposażenie.

– Takich kryteriów nie ma w prawie – wskazali sędziowie.

Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży telekomunikacyjnej. W podobny sposób były traktowane obiekty infrastruktury energetycznej czy gazowniczej, a także silosy czy elewatory zbożowe.

We wniosku dotyczącym nadpłaty podatnik powinien wskazać jej wyliczoną wysokość, czyli różnicę między podatkiem należnym od budowli i budynku. Podatnikowi przysługuje też oprocentowanie za okres od dnia powstania nadpłaty do jej zwrotu. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie, to w ciągu kolejnych 30 dni organ podatkowy (w tym przypadku urząd gminy) powinien zwrócić nadpłatę.

Wyrok TK daje też możliwość ponownego wszczęcia postępowania w sprawie podatku od budowli. Powinno to zainteresować przedsiębiorców, którzy toczyli spory z organami podatkowymi o wymiar podatku. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie miesiąca od publikacji wyroku TK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności