Warto już teraz przeanalizować kilka aspektów planowanych rozwiązań dotyczących oskładkowania umów zlecenia, tak żeby w lepszy sposób pracodawcy mogli przygotować się na zmianę, która będzie miała miejsce już za pół roku. Pełne oskładkowanie każdej umowy zlecenia spowoduje, że pracodawcy i zleceniobiorcy będą ponosili większe koszty z tego tytułu. Takie rozwiązanie może spowodować wzrost liczby osób, które będą decydowały się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie pracy w ramach B2B, co może być oszczędnością zarówno dla takiego samozatrudnionego jak i pracodawcy, niemniej może to być rozwiązanie ryzykowne bowiem ZUS będzie szczególnie weryfikował tego rodzaju zatrudnienie, a w przyszłości może zostać wyeliminowane przez jednolitą dla wszystkich formę zatrudnienia.

Limit 30-krotności w umowach zlecenia

Jedno z zagadnień, które do tej pory nie zostało określone jest kwestia limitu 30-krotności, o którym mowa w ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń́ społecznych w art. 19 ust. 1 tej ustawy. Limit 30-krotności w 2021 r. jest równy 157 770 zł, będzie on sukcesywnie rósł w kolejnych latach wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Do tej pory nie zostało wskazane, jak projektodawca ma zamiar potraktować limit 30 krotności w stosunku umów zlecenia. Możliwe są dwa rozwiązania:

  • Ustawodawca ustali jeden wspólny limit dla umowy zlecenia i umowy o pracę – w takiej sytuacji nie będzie miało znaczenia czy ubezpieczony świadczy pracę w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia, ponieważ w momencie kiedy łącznie przekroczy wskazany limit (kwotę 157 770 zł w 2021 r.), to nie będzie już opłacał składek emerytalnych dzięki czemu jego wynagrodzenie będzie wyższe o wskazaną tę składkę;
  • Ustawodawca ustali dwa limity 30-krotności, jeden dla umowy zlecenia a drugi dla umowy o pracę, tak żeby zniechęcić do świadczenia pracy przez osobę pracującą w ramach różnych form zatrudnienia; ten wariant jest mniej prawdopodobny, natomiast nie można wykluczyć, że tego rodzaju możliwość nie zostanie zaproponowana przez pomysłodawców pełnego oskładkowania umów zlecenia.

Budżet wynagrodzeń w 2022 r.

Pracodawcy już dzisiaj powinni zweryfikować ile posiadają umów zlecenia w organizacji a także jak bardzo wzrosną koszty zatrudnienia w momencie, kiedy każda z obecnie zawartych umów zostałaby obowiązkowo oskładkowana wszystkimi składkami (składka emerytalna, składa rentowa, składka chorobowa, składka wypadkowa i składka zdrowotna). W kolejnym kroku należy sprawdzić ile z tych umów będzie obowiązywało nadal w styczniu 2022 r., tak żeby w budżecie wynagrodzeń na 2022 r., pracodawcy mogliby przygotować dodatkowe środki na sfinansowanie pełnych składek na ubezpieczenie społeczne. Należy również pamiętać, żeby rozsądnie szukać alternatyw zamiany umowy zlecenia w umowę o dzieło, ponieważ w związku z prowadzonym przez ZUS od 1.1.2021 r. rejestrem umów o dzieło można się spodziewać, że pracodawcy mogą być kontrolowani w tym zakresie, w sytuacji kiedy nagle zaczną dokonywać takiej zamiany umowy zlecenia na umowę o dzieło.

Porównanie obciążeń daninami publicznymi, gdy umowa zlecenia nie jest obecnie obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych i po wprowadzeniu „Polskiego Ładu”

Wynagrodzenie miesięczne brutto „na umowie”

Kwota netto pracownika obecnie

Łączny koszt pracodawcy obecnie

Netto po „Polskim Ładzie”

Łączny koszt Zleceniodawcy po „Polskim Ładzie”

Zysk/strata dla pracownika

2000,00 zł

1703,00 zł

2000,00 zł

1571,21 zł

2409,60 zł

-131,79 zł

3000,00 zł

1554,00 zł

3000,00 zł

2356,81 zł

3614,40 zł

-197,19 zł

4000,00 zł

3 406,00 zł

4000,00 zł

3142,41 zł

4819,20 zł

-263,59 zł

5000,00 zł

4257,00 zł

5000,00 zł

3928,02 zł

6024,00 zł

-328,99 zł

6000,00 zł

5109,00 zł

6000,00 zł

4713,62 zł

7228,80 zł

-395,38 zł

7000,00 zł

5960,00 zł

7000,00 zł

5499,22 zł

8433,60 zł

-460,78 zł

8000,00 zł

6812,00 zł

8000,00 zł

6284,82 zł

9638,40 zł

-527,18 zł

9000,00 zł

7663,00 zł

9000,00 zł

7070,43 zł

10 843,20 zł

-592,57 zł

10 000, 00 zł

8515,00 zł

10 000,00 zł

7856,03 zł

12 048,00 zł

-658,97 zł

1) Przyjęto koszty uzyskania przychodu na poziomie 20%, kwotę wolną 30 tys. zł od 2022 r., wzrost progu dochodu, powyżej którego stosowana jest podwyższona 32% stawka podatkowa, obowiązkowe oskładkowanie do limitu 30-krotności

2) Umowa zawarta z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie większe bądź równe płacy minimalnej, z ubezpieczeniem chorobowym, bez PPK

Źródło: instytutemerytalny.pl