Orzeczenie TSUE dotyczące warunku wyznaczenia lokalizacji szpitala w określonej gminie

Zgodnie z nim świadczenia opieki zdrowotnej będące przedmiotem przetargów muszą być udzielane wyłącznie przez placówki szpitalne położone w określonej gminie, która to gmina może nie być gminą zamieszkania pacjentów, których dotyczą te świadczenia. Wymóg takki powoduje bowiem automatyczne wykluczenie oferentów, którzy nie mogą udzielać omawianych świadczeń w tego rodzaju placówce położonej w tej gminie, ale spełniają wszystkie pozostałe warunki tego zamówienia.

W rozpatrywanej sprawie świadczenia medyczne miały dotyczyć mieszkańców dwóch gmin. Organizator przetargu wymagał, aby miejsce świadczenia znajdowało się na terenie gminy konkretnie wskazanej w dokumentacji postępowania. Istotne jest zwrócenie uwagi nie tylko na samą sentencję ww. wyroku, ale także na wskazówki Trybunału, które powinny być każdorazowo odnoszone do konkretnego przypadku - postępowania o zamówienie publiczne. Jak można przyjąć, znajdą one zastosowanie do różnych rodzajów zamówień. Trybunał bowiem położył generalny nacisk na zapewnienia bliskości i dostępności wspomagającej prywatnej placówki szpitalnej, w interesie pacjentów, ich bliskich oraz personelu medycznego, który musi udać się na miejsce do tej placówki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równych i niedyskryminacyjnych warunków dostępu do przetargów wszystkim oferentom. Nie zawsze będzie to oznaczało umiejscowienie danej placówki w konkretnym położeniu geograficznym.

W powyższym przypadku placówka skarżącego wykonawcy spełniała wszystkie wymogi, w tym bliskości i dostępności, z wyjątkiem wymogu lokalizacji na terytorium gminy Bilbao, gdyż była położona w gminie graniczącej z Bilbao. Poza tym liczni pacjenci, którzy mieli korzystać ze świadczeń udzielanych w prywatnej placówce szpitalnej wykonawcy, mieli miejsce zamieszkania poza gminą, na której terytorium musiała mieścić się ta placówka zgodnie z rozpatrywanym warunkiem lokalizacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności