Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby małoletniej

Stan faktyczny

Wiktoria W. była osobą niepełnosprawną, co do której powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Ł. orzekł o niepełnosprawności, ale jednocześnie nie oznaczył wskazań co do konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna niepełnosprawnego w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wiktora W. otrzymała orzeczenie już po ukończeniu 16 roku życia. Była więc małoletnia, ale spełniała już warunki do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, podobnie jak w przypadku niepełnosprawnych osób dorosłych zespół powiatowy uznał, że skoro niepełnosprawna ma już ukończone 16 lat, to nie jest dzieckiem i nie ma potrzeby ustalania konieczności udziału opiekuna w rehabilitacji.

Rozstrzygnięcie sądów

Mimo, że sądy oddaliły odwołanie i apelację matki Wiktorii W., to SN uwzględnił skargę kasacyjną samej niepełnosprawnej (w toku procesu osiągnęła bowiem pełnoletniość i w jej imieniu występował pełnomocnik procesowy) oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że w sprawie nie chodzi o określenie, czy chodzi o dziecko i jak powinno być ono definiowane, ale czy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności powinien także uwzględnić w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (wydawanym osobom, które ukończyły 16 lat lub pełnoletnim) wskazania dotyczące opiekuna. Według SN z całokształtu przepisów wynika, że takie wskazania powinny się znaleźć także w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, zespół musi zawrzeć tam wskazania co do stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka, niezależnie od wieku, w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, wskazania te mogą być pozytywne lub negatywne, ale w orzeczeniu mają się znaleźć.

Fakt osiągnięcia nawet pełnoletniości nie oznacza braku uprawnień związanych z byciem dzieckiem, dotyczy to chociażby uprawnień do renty rodzinnej, które może trwać do ukończenia nauki, w tym nauki na studiach - a więc maksymalnie do 25 roku życia, a wyjątkowo nawet i po tym terminie, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze studiów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności