Organizacja wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2531 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Z rozporządzenia wynika m.in., że organizację wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska stanowią dwie komórki organizacyjne - wydziały: inspekcji i prawny. Jednak organizację wojewódzkiego inspektoratu mogą stanowić następujące komórki organizacyjne:

  • wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw: administracyjno-technicznych, budżetu i finansów, egzekucji należności, informatycznych, kadr i szkolenia, organizacji, kontaktów z mediami i promocji, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy międzynarodowej, zamówień publicznych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
  • delegatury.

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.5.2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz.U. z 2011 r. poz. 747). Wprowadzono jednak przepis przejściowy, zgodnie z którym regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wydane na podstawie przepisów dotychczasowych należy dostosować do przepisów nowego rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie, czyli do 2.3.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności