Wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jako organ właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Takie rozwiązanie ma usprawnić wykonywanie zadań z zakresu rejestracji przez jeden wyznaczony organ w związku ze scentralizowaniem rejestracji w podatku akcyzowym oraz wprowadzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w miejsce rejestrów lokalnych prowadzonych przez właściwych w sprawach akcyzy naczelników urzędów skarbowych.