Wskazówki dotyczące rozliczalności

Brytyjski organ nadzorczy planuje poruszyć w dokumencie dodatkowe kwestie dotyczące stosowania anonimizacji w kontekście prawa do ochrony danych osobowych. W jego ocenie konieczne jest wskazanie zakresu możliwości identyfikacji w procesie udostępniania danych osobowych oraz wystąpienia ryzyka ponownej identyfikacji (tzw. test racjonalnego prawdopodobieństwa). Co istotne, ICO uzupełnić ma również zalecenia dotyczące zapewnienia rozliczalności w kontekście stosowania anonimizacji i pseudonimizacji w fazie projektowania i dokonywania oceny skutków dla ochrony danych.

Bezpieczne udostępnianie danych

Zaktualizowany dokument ma zawierać nowe wskazówki dotyczące wykorzystywanych technologii zwiększających prywatność i ich roli w bezpiecznym dokonywaniu pseudonimizacji danych osobowych oraz ich udostępnianiu. ICO zamierza udzielić wsparcia administratorom w wyborze właściwych środków udostępniania danych osobowych, w tym w przypadku dokonywania takich operacji między różnymi podmiotami. Brytyjski regulator sprecyzować ma również, jakie znaczenie ma sposób dokonywania anonimizacji i pseudonimizacji w kontekście prowadzenia badań i wykorzystywania w tym celu określonych informacji, w tym danych osobowych.

Instrukcja krok po kroku

W ocenie ICO, konieczne jest usystematyzowanie dotychczasowych stanowisk organu nadzorczego w tym zakresie. Zaktualizowany dokument ma w założeniu pomóc administratorom podejmować właściwe decyzje dotyczące prawidłowego udostępniania danych osobowych, co – zdaniem ICO – przyniesie korzyści dla wszystkich stron procesu przetwarzania danych osobowych. Co ciekawe, regulator planuje umieścić w nowych wytycznych praktyczne porady, które krok po kroku mają pomóc administratorom podjąć odpowiednie działania.

Źródła:

https://ico.org.uk/for-organisations/data-sharing-information-hub/

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2021/03/building-on-the-data-sharing-code-our-plans-for-updating-our-anonymisation-guidance/?fbclid=IwAR1SARjFo_B5Itqx0t0y0nsf_wSHrs3cNONuqPFnZOnOz3mDJa43bjTPxnQ