Komisja przygotowała nowy projekt ustawy, który zastąpi obecną Ordynację podatkową. Przewiduje się, że nowa ustawa zacznie obowiązywać od 1.1.2019 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów można się zapoznać z następującymi projektami:

  • Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa z 6.10.2017 r.
  • Projekt uzasadnienia projektu ustawy – Ordynacja podatkowa z 6 .10.2017 r.
  • Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Ordynacja podatkowa z 6.10.2017 r.
  • Projekt uzasadnienia projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa z 6.10.2017 r.
  • Projekt Oceny Skutków Regulacji do projektów ustaw z 6.10.2017 r. – Ordynacja podatkowa oraz Przepisy wprowadzające

oraz projektami rozporządzeń do projektu ustawy Ordynacja podatkowa z 6.10.2017 r. i projektem rozporządzenia do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa z 6.10.2017 r.

Zobacz projekt ustawy Ordynacja podatkowa oraz innych projektów z nią związanych

Link do www:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-kodyfikacyjna-ogolnego-prawa-podatkowego/prace-komisji