Opublikowano program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Program zawiera m.in. informacje o badaniach na temat:

 • stan i ochrona środowiska;
 • organizacja państwa, samorząd terytorialny;
 • obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
 • wymiar sprawiedliwości;
 • gospodarka społeczna;
 • rodzina;
 • ludność, procesy demograficzne;
 • wyznania religijne, grupy etniczne;
 • rynek pracy;
 • wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne;
 • warunki życia ludności, pomoc społeczna;
 • mieszkania, infrastruktura komunalna;
 • edukacja;
 • kultura;
 • zdrowie i ochrona zdrowia;
 • turystyka i sport;
 • nauka, technika, społeczeństwo informacyjne;
 • telekomunikacja;
 • rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny;
 • działalność rolnicza;
 • działalność przemysłowa;
 • działalność budowlana;
 • działalność transportowa, poczta;
 • działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne;
 • wybrane rodzaje działalności usługowych;
 • gospodarka morska i żegluga śródlądowa;
 • stosunki gospodarcze z zagranicą;
 • leśnictwo i łowiectwo;
 • wyniki przedsiębiorstw niefinansowych;
 • rynek finansowy;
 • ceny;
 • finanse publiczne;
 • rzeczowy majątek trwały i inwestycje;
 • rachunki narodowe;
 • badania regionalne;
 • operaty statystyczne. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności