Opodatkowanie usług związanych z zakwaterowaniem w gminie – podatek VAT

Czynność wynajmu lokalu przez podatnika na rzecz najemcy na cele prowadzonej przez najemcę działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych, sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 55, tj. usługi związane z zakwaterowaniem, jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8% (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.3.2017 r., nr 3063-ILPP1-1.4512.19.2017.3.MJ)

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podatnik, który zakupił gotowy do zakwaterowania lokal mieszkalny. Przy zakupie zawarł umowę najmu lokalu z innym przedsiębiorcą, który w ramach umowy będzie podnajmował lokal osobom trzecim na cele krótkotrwałego zakwaterowania. Według podatnika taki najem winien być opodatkowany stawką 8%.

Organ podatkowy wskazał, że w załączniku nr 3 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. "Usługi związane z zakwaterowaniem".

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nadmienił, że ustawodawca nie poprzedził symbolu PKWiU 55 symbolem "ex", co oznacza, że należy przyjąć, iż obniżona stawka podatku VAT ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu .

Ważne
Kluczowe znaczenie ma klasyfikacja statystyczna świadczonych przez podatnika usług. Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że wynajem lokalu nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale potrzeb związanych z krótkotrwałym pobytem, np. w celach turystycznych, biznesowych oraz że przedmiotowa usługa została zaklasyfikowana do PKWiU 55 "usługi związane z zakwaterowaniem". W konsekwencji usługa ta jest opodatkowana 8% stawką VAT. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności