StreszczenieArtykułma na celu przybliżenie całokształtu obowiązków podatkowych związanych z funkcjonowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z wiatru. Ramy prawne funkcjonowania elektrowni wiatrowych w Polsce na przestrzeni lat znacząco ewoluowały i były wielokrotnie zmieniane, co jest szczególnie widoczne właśnie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru jest obecnie jedną z wiodących metod wykorzystania odnawialnych źródełenergii. W polskim systemie prawnym tego rodzaju działalność jest traktowana w sposób szczególny. Wiążę się z tym mnogość obowiązków o charakterze podatkowym, których podmiotami są jednostki prowadzące elektrownie wiatrowe.