Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości

Od 14.7.2018 r. obowiązuje Ustawa z 7.6.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276; dalej ZmOdnŻródłaEnU18). Wprowadza ona m.in. zmiany w prawie budowlanym dotyczące definicji budowli, co w konsekwencji spowoduje zmianę opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych weszły w życie w dniu następującym po ogłoszeniu ustawy, tj. 30.6.2018 r., z mocą obwiązującą od 1.1.2018 r. Podatkiem od nieruchomości są opodatkowane tylko wybrane części budowlane elektrowni wiatrowych, a elementy techniczne (np. wirniki) są wolne od tego podatku.

Problem opodatkowania elektrowni wiatrowych od 1.1.2017 r. budził wiele wątpliwości i był przedmiotem sporów między podatnikami i organami podatkowymi, którym rację przyznawały sądy administracyjne. Dotyczyło to kwestii, czy elektrownia wiatrowa powinna być w całości uznawana za budowlę, czy jest nią tylko część elementów budowlanych. W zmienionym stanie prawnym zakładano, że cała elektrownia wiatrowa jest budowlą. W konsekwencji w całości ma być przedmiotem opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Zmiana wprowadzona przywołaną nowelizacją przywraca dawny stan rzeczy, bardziej korzystny dla podatników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności