Opłaty za poszukiwanie i wydobywanie złóż naturalnych są opłatami za korzystanie ze środowiska

Według komunikatu, zgodnie z art. 273 ust. 3 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

  • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
  • poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
  • wydobywanie kopaliny ze złoża,
  • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz
  • podziemne składowanie dwutlenku węgla
  • są opłatami za korzystanie ze środowiska.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na tego typu działalności co pół roku mają przedstawiać organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dotyczącą opłat. Wymagania dotyczące opłat określa art. 137 ust. 2 i 3 ustawy z 9.6.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 196).

Przedsiębiorcy sami ustalają wysokość opłat, korzystając przy tym ze stawek określonych na dany rok kalendarzowy w obwieszczeniach Ministra Środowiska. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. W takiej sytuacji przedsiębiorcy również mają obowiązek przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności