Sposób obliczania należności zostanie taki sam, jak za 2016 r. Wyjątkiem mogą się okazać opłaty za usunięcie drzew i krzewów, o ile Sejm znowelizuje ustawę o ochronie przyrody.