Opłaty środowiskowe bez większych zmian w 2017 roku

Sposób obliczania należności zostanie taki sam, jak za 2016 r. Wyjątkiem mogą się okazać opłaty za usunięcie drzew i krzewów, o ile Sejm znowelizuje ustawę o ochronie przyrody.

Różnice w opłatach związanych ze środowiskiem w 2017 roku w stosunku do 2016 roku

Tytuł aktu prawnego ustalającego stawki i ewentualne zmiany na 2017 r.

Co się zmienia w 2017 r.

Gdzie są przepisy za 2016 r.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Obwieszczenie ministra środowiska z 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

(M.P. z 2016 r. poz. 1018)

Stawki wzrastają

Przykładowo stawka podstawowa za wycięcie 1 mkw. krzewów wzrasta z 252,79 zł w 2016 r. do 254,04 zł w 2017 r., a podstawowa stawka za wycięcie brzozy o przekroju 46-50 cm z 4203,63 w 2016 r. do 4275,09 zł w 2017 r. Do obliczania opłaty za usunięcie drzew i krzewów stosuje się nadal współczynniki lokalizacji z rozporządzenia ministra środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1354).

Przepisy ogólne: art. 85 i nast. ustawy o ochronie przyrody

Drzewa: stawki i współczynniki lokalizacji - rozporządzenie ministra środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1354)

Krzewy: stawka - obwieszczenie ministra środowiska z 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1064), współczynniki lokalizacji – ww. rozporządzenie.

Przepisy ogólne: art. 85 i nast. ustawy o ochronie przyrody

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017

Obwieszczenie ministra środowiska z 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

(M.P. z 2016 r. poz. 718)

Stawki pozostają bez zmian, choć jest nowe obwieszczenie. Przy eksploatacji np. kotła z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym o mocy nie większej niż 5 MW zarówno za 2016 r., jak i za 2017 r. trzeba będzie zapłacić 30,89 zł/tonę spalonego węgla, a za spalenie 1 tony gazu LPG w samochodzie osobowym spełniającym wymagania EURO 3 stawka w 2017 r., jak i rok wcześniej wyniesie 18,06 zł za tonę. Do obliczania opłat stosuje się nadal zasady z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875), a wykazy wypełnia się zgodnie z rozporządzeniem z 27 lutego 2014 r. (poz. 274 ze zm). Trzeba się też stosować do art. 274 i nast. ustawy – Prawo ochrony środowiska

WAŻNE. Zgodnie ze stawkami na 2017 rok przedsiębiorca będzie się rozliczał za 2017 r., czyli do 31 marca 2018 r.

Do 31 marca 2017 r. rozliczy się za 2016 rok na podstawie dotychczasowych stawek.

Stawki i zasady określa rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875)

Wykazy zaś (potocznie sprawozdania) należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 274 ze zm).

Trzeba się też stosować do art. 274 i nast. ustawy – Prawo ochrony środowiska

Stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

Obwieszczenie ministra środowiska z 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

(M.P. z 2016 r. poz. 992)

Stawki pozostają bez zmian, choć jest nowe obwieszczenie, np. za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej – za 1 m sześć. i za każdy stopień przekroczenia stawka jednostkowa wynosi 1,32 zł zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. Z kolei za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu od 1 do 5 dB w porze nocy stawka jednostkowa wynosi 14,24 zł za każdy decybel przekroczenia – analogicznie jak w 2016 r. Natomiast zasady dla kar za ścieki określa nadal rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2005 r. nr 260, poz. 2177).

Zasady dla hałasu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1285).

Obwieszczenie ministra środowiska z 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. poz. 904).

Zasady dla kar za ścieki określa nadal rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Zasady dla hałasu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Oprac. Zofia Jóźwiak
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności