W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 959 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11.10.2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

 Zmiany wprowadzono do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z 17.5.2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów PrGeolGórn. W załączniku do obwieszczenia w ust. 4 w tabeli dotyczącym stawek eksploatacyjnych dodano następujące pozycje:

  • 10a – gazy szlachetne, stawka eksploatacyjna wynosi 43,7 zł/tys. m3;
  • 12b – gaz ziemny z zawartością helu > 0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3, stawka eksploatacyjna wynosi 24,99 zł/tys. m3;
  • 12c – gaz ziemny z zawartością helu > 0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3, stawka eksploatacyjna wynosi 6,49 zł/ tys. m3;
  • 34a – pierwiastki ziem rzadkich, stawka eksploatacyjna wynosi 546,02 zł/kg.