Opłata za wydanie Wiążącej Interpretacji Stawkowej

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) ma być gwarancją dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów, bądź usług, została zastosowana właściwa stawka VAT według klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU dla usług. Aby uzyskać decyzję dotyczącą WIS trzeba będzie od 1.11.2019 r. opłacić wniosek o wydanie WIS w wysokości 40 zł. Przy czym, wnioskodawca zostanie zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych dodatkowo badań i analiz, jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga ich przeprowadzenia. Wysokość takiej dodatkowej opłaty będzie określana w drodze postanowienia, przez organ wydających WIS.

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3.10.2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1945) określono sposób uiszczania opłat za WIS.

Na podstawie art. 42f ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) opłatę za wniosek o wydanie WIS, o której mowa w art. 42e ust. 1 VATU – uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z 1.11.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności