Opis przedmiotu zamówienia na dostawę wyrobów do badań mikrobiologicznych

Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia, jakim jest dostawa wyrobów do badań mikrobiologicznych, wykorzystywanych zarówno w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, jak również w laboratoriach przemysłowych, naukowych, weterynaryjnych, spożywczych bądź ochrony środowiska? W jaki sposób określić termin realizacji zamówienia oraz opakowania, w jakich mają być realizowane dostawy?

Przedmiot i zakres zamówienia

Jakie parametry powinien określić zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę wyrobów do badań mikrobiologicznych? Czy i w jaki sposób zamawiający może dopuścić równoważność produktów?

Części zamówienia

W jakich dokumentach powinna być zawarta informacja o podziale zamówienia na części? Czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku, czy wszystkich części zamówienia? Czy w opisie przedmiotu zamówienia każdą część należy potraktować jak oddzielne zamówienie?

Termin realizacji zamówienia

Waga terminu wykonania zamówienia została określona przez ustawodawcę w art. 36 ust. 1 pkt 4 ZamPublU – zamawiający zobligowany jest do podania w SIWZ terminu wykonania zamówienia – oraz w art. 86 ust. 4 ZamPublU – jako jeden z elementów obligatoryjnie podawanych przez zamawiających podczas otwarcia ofert. Jakie są konsekwencje określenia przez zamawiającego niemożliwego do dotrzymania terminu realizacji zamówienia?

Opakowanie

Wyroby do badań mikrobiologicznych w większości są wyrobami kruchymi, sterylnymi. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia podczas transportu mogą ulec uszkodzeniu. Czy zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zawrzeć wymagania dla wyrobu w zakresie określonego opakowania?

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę wyrobów do badań mikrobiologicznych – wzór
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności