Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 110r § 2 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) i zawiera przepisy regulujące szczegółowo sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości przez organy egzekucyjne.