Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021

O dofinansowanie w tej edycji programu mogą starać się organizacje pozarządowe, które mają w statucie zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób od co najmniej 3 lat. Dofinansowanie dotyczy tak usług w ramach pobytu dziennego, jak i całodobowego. W ramach program członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością będzie również można zapewnić specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Wniosek można złożyć w formie papierowej do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (oferta opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Nabór ofert trwa do 30.9.2020 r. Program będzie realizowany od 1.10.2020 r. do 31.12.2021 r. Program finansowany jest z środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do 50 mln złotych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności