Paste your document here

Z dniem 2.1.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy, które zmieniły m.in. zasady wykorzystywania zwolnienia od pracy przez pracownika wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Po zmianach korzystanie ze zwolnienia na dziecko jest możliwe wedle wyboru pracownika, jak przed zmianami – w dniach, lub po zmianach – w godzinach.

O sposobie wykorzystania zwolnienia na tzw. opiekę na dziecko pracownik decyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Przed zmianą możliwe było skorzystanie z tzw. opieki na dziecko tylko w wymiarze dniowym.

Przeczytaj więcej na ten temat:

2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem po zmianach