Okoliczności uzasadniające umorzenie postępowania odwoławczego przez KIO

Wyrok Sądu Okręgowego zapadł m.in. wskutek skargi Prezesa UZP, który zarzucił postanowieniu KIO – umarzającemu postępowanie odwoławcze, błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na bezzasadnym uznaniu, że do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca nie przystąpił. Tymczasem do postępowania odwoławczego wykonawca zgłosił skuteczne przystąpienie. Dlatego Sąd wskazał, iż wskutek błędnych ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie, w zakresie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, KIO wydała postanowienie o umorzeniu postępowania z rażącym naruszeniem prawa.
Jednocześnie Sąd Okręgowy rozpoznał merytorycznie zarzuty zawarte w odwołaniu. Dokonując wykładni art. 143a ust. 3 Pzp orzekł, że wskazanie wartości procentowej powyżej maksymalnej dziesięcioprocentowej wartości określonej w tym przepisie Pzp stanowi o niezgodności oferty ze SIWZ, bez względu na to, czy zamówienie będzie realizowane systemem podwykonawczym, czy też samodzielnie przez wykonawcę. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności