Zmiany te mają wynikać ze zmiany m.in. w podatkach dochodowych – sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk 3475).

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi). Jednocześnie przewiduje nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

Ponadto, planuje się podniesienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe, tak aby kredytowanie się kosztem kontrahentów było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego, za wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy (w tych transakcjach odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie).