Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna została uregulowana w art. 27g PDOFizU. Skierowana jest ona do osób, które mają miejsce zamieszkania na terytorium RP i podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jak podkreśla resort finansów, ulga abolicyjna bardzo często wiąże się z podwójnym brakiem opodatkowania. Oznacza to, że osoby pracujące za granicą nie płacą podatku ani w miejscu zamieszkania, ani tam, gdzie zarabiają pieniądze. Jej zadaniem było niwelowanie różnic w systemach podatkowych

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi abolicyjnej przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniami, przygotowana przez resort finansów nowelizacja ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. W ramach proponowanych zmian MF przewidział wprowadzenie specjalnej kwoty wolnej dla osób pracujących za granicą w wysokości 8000 zł. Resort finansów zapowiada, że dla podatników osiągających dochody nie przekraczające tej kwoty - sytuacja podatkowa nie ulegnie zmianie, zaś jej przekroczenie będzie oznaczało zmianę zasad opodatkowania. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1.1.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności