Ograniczenie obowiązków informacyjnych spoczywających na podatnikach prowadzących podatkową księgę   przychodów i rozchodów

Od 15.9.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1779; dalej ZmPodKsPiRR). Zmiany dotyczą dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2018 r.

Modyfikacje mają na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych, które spoczywają na podatnikach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: KPiR), w zakresie zawiadamiania o prowadzeniu KPiR i zawieraniu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie. Wiąże się to ze zmianami w Ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) dokonanymi Ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175; dalej ZmPDOFizPrRyczałtU17) obowiązującej od 1.1.2018 r. Nowelizacją tą uchylono art. 24a ust. 3a -3c PDOFizU., który zobowiązywał podatników prowadzących KPiR do określonych obowiązków informacyjnych, które 2018 r., nie są wymagane.

Zmiana do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728; dalej PodKsPiRR) uchyla przepisy dotyczące wymogu informacyjnego, który z mocy ustawowej przestał obowiązywać.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności