Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Akt ten wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem (w tym powierzania ich pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych) w niedziele i święta w placówkach handlowych. Zakaz handlu nie będzie jednak obowiązywać we wszystkie niedziele. Docelowo od 2020 r. na stałe wyłączone spod zakazu handlu mają pozostać: ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i niedziela poprzedzająca Wielkanoc. W 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywać dodatkowo w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a w 2018 r. zakupy będzie można zrobić zarówno w ostatnią, jak i pierwszą niedzielę miesiąca. Oznacza to, że ograniczenie handlu będzie wprowadzane stopniowo. Ustawa wprowadza także szczególne rozwiązanie w zakresie Wigilii i soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Handel w placówkach handlowych w te dni będzie dopuszczalny jedynie do godz.14:00.

Ustawą wprowadzone zostały również zmiany dostosowujące w Kodeksie pracy, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia czy ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

W Kodeksie pracy uchylony został dotychczasowy art. 1519a KP, zgodnie z którym praca w niedziele w placówkach handlowych była dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Zamiast niego wprowadzono w zakresie ograniczenia pracy w placówkach handlowych wyraźne odesłanie do przepisów nowej ustawy. Z kolei zmiany w pozostałych aktach prawnych związane są z potrzebą zapewnienia przestrzegania ograniczeń w handlu.

W Kodeksie karnym spenalizowano jako przestępstwo złośliwe lub uporczywe powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta lub 24 grudnia, lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy po godz. 14:00. Przestępstwo zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności.

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia przyznano natomiast inspektorom pracy uprawnienie do bycia oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia związane z naruszeniem zakazów przewidzianych ustawą (wykroczenia uregulowane w art. 10 ustawy), a w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wyposażono ten organ w kompetencje do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności