Ograniczenia w stosowaniu monitoringu

Na gruncie KP, poza ograniczeniami dotyczącymi monitoringu biometrycznego, przewidziane zostały także ograniczenia dotyczące miejsca umieszczania monitoringu.

Kodeks pracy przewiduje dwa wyłączenia:

1) bezwzględne – z którego wynika że bez jakiegokolwiek wyjątku zabronione jest umieszczanie monitoringu w pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej oraz

2) względne – zabraniające umieszczania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarni.

Monitoring w tych miejscach jest możliwy do zastosowania, jeżeli:

1) jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego wprowadzany jest monitoring,

2) nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Ważne

Zasadniczo monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga w każdym wypadku uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pomimo wątpliwości, jakie sygnalizuje się w części komentarzy, wskazany zakaz w żadnym zakresie nie jest iluzoryczny. Prawodawca widząc, że mogą wystąpić przypadki, w których ze względu np. na ochronę mienia pracodawcy konieczne jest zastosowanie monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, wprowadził rozwiązania zabezpieczające pracowników przed uznaniową decyzją pracodawcy, a także środki techniczne, które powinny zostać w takim przypadku zastosowane, aby w żaden sposób nie naruszyć godności lub innych dóbr osobistych pracownika (chociażby polegające na nagraniu pracownika, który się przebiera).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności