Ograniczenia przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów innych niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Z dniem 30.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.4.2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. poz. 775).
Podstawą wprowadzenia ograniczeń co do zatrudnienia w jednej placówce medycznej dla personelu mającego kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest opracowany wykaz stanowisk pracy przez kierownika podmiotu leczniczego, który został umieszczony w wykazie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykaz obejmuje osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczące w ich transporcie.

Ważne
Osoby znajdujące się w powyższym wykazie stanowisk nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami np. w sytuacji udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przepisach rozporządzenia nie sprecyzowano jednak żadnej regulacji co do otrzymania dodatkowych środków finansowych dla personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, który będzie pracował tylko w jednym podmiocie leczniczym. Trzeba jednak dodać, że Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom leczniczym umieszczonym w wykazie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem personelu medycznego skierowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie tzw. nakazu pracy). Kwota świadczenia dodatkowego ustalana będzie jako 80% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń, albo 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń. Należy podkreślić, że powyższa kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności