Ograniczenia przy sprzedaży lasu

Właściciel lasu, zanim przystąpi do transakcji sprzedaży, musi mieć pewność, że nadleśniczy nie zechce skorzystać z prawa pierwokupu lub wykupu zadrzewionej nieruchomości.

Zmiany prawa wprowadziła obowiązująca od 30 kwietnia ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 586; dalej: LasU). Lasy Państwowe otrzymały prawo pierwokupu lub wykupu prywatnych nieruchomości rolnych (art. 37a LasU).

Wcześniej obrót prywatnymi lasami nie podlegał tego typu ograniczeniu. Można było nimi swobodnie handlować. Nadleśniczy nie musiał wiedzieć o takich transakcjach.

Obecnie prawo pierwokupu dotyczy nieruchomości:

  1. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
  2. przeznaczonych do zalesiania (w miejscowym planie albo warunkach zabudowy) lub
  3. objętych uproszczonym planem urządzenia lasu .
Przykład

Co musi zrobić prywatny właściciel lasu, gdy chce go sprzedać?

Transakcja jest przeprowadzona dwuetapowo:

I. Zostaje zawarta wstępna umowa u notariusza.

II.A. Następnie o transakcji zawiadomione zostają Lasy Państwowe. Jeśli w ciągu miesiąca Lasy Państwowe (w praktyce dane nadleśnictwo) nie zgłoszą chęci nabycia nieruchomości, dochodzi do finalizacji sprzedaży.

II.B. Gdy Lasy Państwowe zechcą skorzystać z prawa pierwokupu, przystępują do transakcji i nabywają grunt na własność Skarbu Państwa po cenie, na którą umówiły się strony. Lasy Państwowe mogą zgłosić zastrzeżenie co do wartości transakcji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności