Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Trzy kategorie konkursowe

kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,

– rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.

kategoria B – prace naukowo-badawcze,

– opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy,

które mogą być zastosowane w praktyce.

kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,

– rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji

bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego warto?

W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Termin składania wniosków

Wnioski należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację: https://konkursbhp-formularz.pl/
w terminie do 31 lipca 2022 r.

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursowym:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/77103/RegulaminOKPWP2016.pdf

Źródło:

gov.pl