Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tegorocznym konkursie na dotacje w ramach Programu Ministra Kolekcje, priorytet Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał rekomendacji komisji oceniającej. Jak wcześniej zapowiadano, po zmianie regulaminu, ogłoszono nowy priorytet Narodowe zbiory sztuki współczesnej w ramach Programu Ministra Kolekcje.

Jako cel tego priorytetu podano tworzenie i rozwój reprezentatywnych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych. Priorytet kontynuuje więc cel strategicznego poprzedniego priorytetu. Regulamin nowego priorytetu powstał w wyniku konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej.

Nabór wniosków do priorytetu 5. Narodowe zbiory sztuki współczesnej potrwa do 1.8.2016 r.