Ogłoszono limity pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie

W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1062 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.11.2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W obwieszczeniu ogłoszono, że wysokość:

1. trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

  • w rolnictwie – 295.932.125,00 euro,
  • w rybołówstwie – 41.330.000,00 euro;

2. wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 30.10.2020 r. wynosi:

  • w rolnictwie – 295.932.125,00 euro,
  • w rybołówstwie – 4.688.894,01 euro.

A zatem wyczerpano już trzyletni limit krajowy pomocy de minimis w rolnictwie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności