Ogłoszenie wyników ponownego głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1238 opublikowano obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 13.7.2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z obwieszczenia wynika, że

  1. głosowanie przeprowadzono w 27.229 obwodach głosowania;
  2. liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30.268.460;
  3. liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 20.047.543, w tym:

- liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 21.210,
- liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 584.751;

4. liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 704.111;
5. liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 614.631, w tym:

- liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 18.990,
- liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 629,
- liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 1364,
- liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 523,
- liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593.269;
6. liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 20.638.904, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 593.022;
7. liczba kart nieważnych wyniosła 2269;
8. liczba kart ważnych wyniosła 20.636.635;
9. frekwencja wyniosła 68,18%;
10. liczba głosów nieważnych wyniosła 177.724, tj. 0,86%:

– w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów 102.453,

– w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 75.271

11. liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów wyniosła 20.458.911 tj. 99,14%.

Ważne

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu 12.7.2020 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta RP więcej głosów otrzymał i na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Andrzej Sebastian DUDA.

Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania:

  • w wyborach Prezydenta RP stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
  • na kandydatów na Prezydenta RP stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności