Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego