Rada polityki pieniężnej po raz kolejny w krótkim czasie obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. W efekcie od 7 lutego 2013 r. obowiązują niższe odsetki od zobowiązań podatkowych – 12,5%, a obniżone 9,38%. W ciągu ostatniego kwartału odsetki podatkowe zmalały o 1 pkt procentowy.