Odsetki oraz różnice kursowe od pożyczki na zakup akcji to przychody z zysków kapitałowych

Tak stwierdził WSA w Warszawie (wyr. z 12.8.2020 r., III SA/Wa 2235/19).

W wyroku tym warszawski WSA przyznał rację fiskusowi uznając jego stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.8.2019 r. (0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS). Zgodnie z potwierdzonym przez WSA w omawianym wyroku stanowiskiem fiskusa, nie można zgodzić się z tym, że w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2018 r., odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

W art. 7b ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; dalej: PDOPrU) wymieniono, jakie przychody zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych. W konsekwencji, koszty pośrednie, które dotyczą przychodów z zysków kapitałowych określonych w art. 7b ust. 1 PDOPrU, należy kwalifikować do źródła, do którego kwalifikuje się przychody. W omawianej sprawie odsetki od pożyczki należy więc potraktować jako koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Za taką kwalifikacją zdaniem WSA i fiskusa, przemawia wykładnia art. 7b PDOPrU. Ustawodawca wymienia w nim zdarzenia, w związku z zaistnieniem których podatnik osiąga przychody będące następstwem uzyskania przychodów z obrotu udziałami albo akcjami. Nie są to wyłącznie przychody ze zbycia udziałów (akcji), ale także np. przychody z otrzymanej dywidendy, z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów, czy też przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów. Poza tym, PDOPrU nie uzależnia kwalifikacji do źródła przychodów związanych z udziałami (akcjami), od celu ich nabycia.

Podobnie WSA, w ślad za fiskusem, orzekł w stosunku do różnic kursowych związanych z pożyczką na nabycie udziałów. Je również kwalifikuje się do źródła przychodów z tytułu zysków kapitałowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności