Odsetki od wypłaty odszkodowań po terminie – bez PIT

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych został przygotowany przez sejmową komisję do spraw petycji. Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, iż odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych o podobnym charakterze są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W obecnym stanie prawnym zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego w sposób oczywisty i nie budzący wątpliwości objęte są odszkodowania oraz inaczej nazwane świadczenia pieniężne o podobnym charakterze określone m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 29, 29a, 106 i 120 PDOFizU. Natomiast zwolnienie od podatku odsetek wypłacanych z tytułu nieterminowej wypłaty tych świadczeń jest przedmiotem wielu sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Przy czym sądy administracyjne nie zajmują jednoznacznego stanowiska. Przepisy przewidziane w projekcie ustawy zmieniającej regulują jednoznacznie, że w przypadku odsetek należnych z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań i inaczej nazwanych wypłat o charakterze odszkodowawczym wynikające z ww. przepisów, kwoty tych odsetek będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana przepisów miałaby wejść w życie od 1.1.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności