Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – najczęściej popełniane nieprawidłowości

Końcówka 2013 r. i początek 2014 r. to okres wzmożonych prac legislacyjnych. Do ważniejszych wydarzeń dla osób dysponujących środkami publicznym można zaliczyć m.in.:
 • 4 grudnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – wprowadzone zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za czwarty kwartał 2013 roku.
 • 28.12.2013 r. weszła w życie ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. określa zasady opracowywania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego i jego realizacji oraz wprowadza zmiany w zasadach obliczania wskaźnika zadłużenia JST.
 • 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czeka uchwalona przez Sejm w dniu 21.2.2014 r. nowa ustawa o funduszu sołeckim. Zastępuje ona dotychczas obowiązującą ustawę z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim

Wszystkie te zmiany powiązane są zagadnieniem gospodarowania środkami publicznymi, a w konsekwencji ryzykiem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym Wydawnictwo C.H. Beck informuję, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu-Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego wraz z Uniwersytetem Warszawskim - Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych przygotowało konferencję pt. „Dyscyplina finansów publicznych - uwarunkowania prawne i ekonomiczne”.

Konferencja ta odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu. Szczegóły TUTAJ

Rada Programowa Konferencji zapewnia najwyższy poziom merytoryczny i doskonałych prelegentów, a na sali konferencyjnej obecni będą zarówno przedstawiciele środowisk uniwersyteckich jak i organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegóły, w tym program Konferencji, znajdą Państwo na stronie internetowej www.dyscyplinafinansow.org.pl Uczestnicy Konferencji mogą zgłaszać referaty. Najlepsze spośród nich mogą zostać opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszeń możecie Państwo dokonywać przez formularz zamieszczony na ww. stronie internetowej.

Dzięki tej konferencji dowiedzą się Państwo m.in. jakie są zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie:

 • Dysponowaniem środkami europejskim
 • Należności cywilnoprawne
 • Dotacji
 • Zamówień publicznych
 • Dokonywania zmian w budżecie z naruszeniem kompetencji do ich dokonania
 • Rozliczenia inwentaryzacji
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Kontroli zarządcza 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności