Sytuacja prawna uprawnionego z zakresu praw własności intelektualnej niewątpliwie różni się od sytuacji prawnej uprawnionego z zakresu innych („materialnych”) praw podmiotowych. Nie wdając się w tym miejscu w szczegółowe rozważania, należy przede wsz