Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów zawartych w kilkudziesięciu pytaniach i odpowiedziach wynika, wykładnia wprowadzonych nowych wymogów, które mają obowiązywać od 1.10.2020 r. Może to wymagać od przedsiębiorców wprowadzenia modyfikacji w planowanych i wprowadzanych rozwiązaniach systemowych.

Należy zauważyć, że wielu przedsiębiorców będzie musiała dokonać przyporządkowania nowych oznaczeń do poszczególnych transakcji i dokonać w związku z tym modyfikacji systemowych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady klasyfikacji usług niematerialnych, objętych obowiązkiem oznaczania dostawy i świadczenia usług GTU_12. Ministerstwo odniosło się również do usług podlegających oznaczeniu GTU_13 – i wyjaśniło, że usługi transportu niestanowiące odrębnego świadczenia, lecz będące elementem cenotwórczym w odniesieniu do transakcji dostawy towarów, nie powinny być oznaczane znacznikiem GTU_13.

Pojawiły się również pytania i odpowiedzi w kwestii ujmowania w JPK_V7M faktur oraz faktur korygujących w okresie przejściowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania-jpk-vat-z-deklaracja/