Odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2381 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania.

Próbie strzępienia poddaje się odpady pochodzące z procesu demontażu kompletnych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przeprowadza się ją w sposób umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:

  • daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia;
  • nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły odpady;
  • masy odpadów wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;
  • masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;
  • zawartości wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w procentach, w stosunku do łącznej masy odpadów;
  • masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg, przeznaczonych do przekazania do recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku oraz do unieszkodliwiania, a także udziału procentowego poszczególnych frakcji materiałowych poddanych procesom przetwarzania.

Przeprowadzenie próby strzępienia obejmuje:

  • przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wydzielonych miejsc na poszczególne frakcje materiałowe;
  • zważenie masy odpadów przygotowanych do próby strzępienia;
  • poddanie procesowi strzępienia masy odpadów przygotowanych do próby strzępienia;
  • odrębne zważenie wydzielonych następujących frakcji materiałowych: metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzywa sztucznego, szkła, lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych, lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje niebezpieczne, pozostałości - jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia.
Masa odpadów poddana próbie strzępienia nie może być mniejsza niż 30 Mg. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności