Odbiór odpadów zielonych przez gminy

Gminy zostały zobowiązane przez ustawodawcę do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK), które zapewniają przyjmowanie także odpadów zielonych. Tym samym ustawodawca przewidział sytuację, w której te odpady są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wyr. WSA w Poznaniu z 18.7.2018 r., IV SA/Po 516/18).

Stan faktyczny

Gmina uchwaliła, że odpady zielone mieszkańcy mają przywozić do PSZOK uzasadniając to koniecznością ograniczenia kosztów. Wojewoda uznał, że gmina musi zapewnić odbiór odpadów wprost z nieruchomości i wniósł skargę do WSA. Skarżący wskazał, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina powinna zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości. Wojewoda wskazał, że odpady zielone są odpadami komunalnymi, zatem gmina jest zobowiązana do ich odbioru, przy czym przez odbieranie rozumie się odbieranie odpadów z nieruchomości.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd uznał, że zarzuty wojewody są bezzasadne. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił, że gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą PSZOK w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie m.in. odpadów zielonych. Tym samym wyklucza to możliwość uznania, że odpady zielone powinny być bezwzględnie odbierane z nieruchomości mieszkańców. Zdaniem sądu zaskarżona uchwała zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich odpadów komunalnych.

Ważne

Gmina może zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się odpadów komunalnych na trzy sposoby:

  • odbieranie odpadów z nieruchomości,
  • przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów, oraz
  • zapewnianie przyjmowania odpadów przez gminę w inny sposób, zgodny z prawem

- wyrok WSA w Poznaniu z 18.7.2018 r., IV SA/Po 516/18.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności