Od stycznia 2022 r. planowany wzrost składki zdrowotnej do 9%

Rząd w ramach Polskiego Ładu (projektu mającego w znacznym stopniu zmienić funkcjonowanie wielu pracodawców) planuje nałożenie 9% składki zdrowotnej na osoby zasiadające w zarządach spółek. Jest to propozycja, która została zawarta w projekcie ustawy podatkowej zaprezentowanej 26.7.2021 r. i została obecnie skierowana do konsultacji społecznych. Wcześniejsze zapowiedzi zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu nie przewidywały takiej zmiany, która może objąć w Polsce setki tysięcy osób zasiadających we władzach spółek. 

Zgodnie z art. 13 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw członkowie zarządu oraz prezesi spółek, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie bez potrącenia żadnej składki mają zostać objęci składką zdrowotną. 

Planowana zmiana przewiduje, że osoby powołane do pełnienia funkcji np. prezesa zarządu lub członka zarządu, na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, od dnia powołania aż do momentu odwołania mają zostać objęte 9% składką zdrowotną. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miał podmiot wypłacający wynagrodzenie. Komentowana zmiana może dotknąć w Polsce ponad 80% spółek. 

Należy podkreślić, że komentowana propozycja jest elementem projektu ustawy, a nie obowiązującym prawem. W związku z tym treść tej zmiany w finalnym brzmieniu ustawy, która powinna zostać przyjęta przez parlament jesienią i wejść w życie od 1.1.2022 r., może się jeszcze zmienić. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności