Rząd w ramach Polskiego Ładu (projektu mającego w znacznym stopniu zmienić funkcjonowanie wielu pracodawców) planuje nałożenie 9% składki zdrowotnej na osoby zasiadające w zarządach spółek. Jest to propozycja, która została zawarta w projekcie ustawy podatkowej zaprezentowanej 26.7.2021 r. i została obecnie skierowana do konsultacji społecznych. Wcześniejsze zapowiedzi zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu nie przewidywały takiej zmiany, która może objąć w Polsce setki tysięcy osób zasiadających we władzach spółek. 

Zgodnie z art. 13 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw członkowie zarządu oraz prezesi spółek, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie bez potrącenia żadnej składki mają zostać objęci składką zdrowotną. 

Planowana zmiana przewiduje, że osoby powołane do pełnienia funkcji np. prezesa zarządu lub członka zarządu, na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, od dnia powołania aż do momentu odwołania mają zostać objęte 9% składką zdrowotną. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miał podmiot wypłacający wynagrodzenie. Komentowana zmiana może dotknąć w Polsce ponad 80% spółek. 

Należy podkreślić, że komentowana propozycja jest elementem projektu ustawy, a nie obowiązującym prawem. W związku z tym treść tej zmiany w finalnym brzmieniu ustawy, która powinna zostać przyjęta przez parlament jesienią i wejść w życie od 1.1.2022 r., może się jeszcze zmienić.