Od 9.4.2020 r. ponownie obniżenie stóp procentowych i niższe odsetki ustawowe

Od 9 kwietnia 2020 r. obowiązuje uchwała nr 7/2020 Rady Polityki Pieniężnej z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w NBP.

Obniżenie stóp procentowych w NBP

RPP zdecydowała w ciągu miesiąca ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. W konsekwencji:

  1. wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP, wynosi 0,50 % w skali rocznej (wcześniej 1,00%);
  2. oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, czyli kredytu lombardowego, wynosi 1,00 % w skali rocznej (wcześniej 1,50%);
  3. oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 0,00 % w skali rocznej (wcześniej też 0,00%);
  4. stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP wynosi 0,55 % w skali rocznej (wcześniej  1,05 %);
  5. stopa dyskontowa weksli przyjmowanych od banków do dyskonta przez NBP wynosi 0,60 % w skali rocznej (wcześniej 1,10%).

Ponadto, oprocentowanie kredytu refinansowego, innego niż kredyt lombardowy jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 2,00 %.

Niższe odsetki ustawowe, ale odsetki podatkowe bez zmian

Wskutek zmian stóp NBP obniżeniu uległa od 9 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie a także odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast wysokość odsetek od zaległości podatkowych pozostała bez zmian i wynosi 8% w stosunku rocznym.

Odsetki kapitałowe

Kapitałowe odsetki ustawowe liczy się w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Zatem od 9.4.2020 r. odsetki ustawowe wynoszą 4,00 % w skali rocznej.

Odsetki maksymalne, zgodnie zaś z art. 359 § 2¹ KC nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, czyli od 9.4.2020 r. to 8,00% w skali rocznej.

Odsetki za opóźnienie

Zgodnie z art. 481 § 2 KC jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Zatem odsetki za ustawowe opóźnienie od 9.4.2020 r. wynoszą 6,00 % w skali rocznej. Maksymalne odsetki za opóźnienie (art. 481 § 2¹ KC) nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie czyli 12,00% w skali rocznej.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki za opóźnienie ustala się w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych, tj. od 9.4. 2020 r. 8,50% w skali rocznej.

W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – odsetki ustala się w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych, tj. od 9.4.2020 r. 10,50% w skali rocznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności