Od 7.7.2022 r. koniec podwyższonych kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19

Termin końcowy stosowania wyższych kwot wolnych od potrąceń został zapisany w art. 19 ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301; dalej ustawa zmieniająca), który wchodzi w życie 7.7.2022 r. Nadaje on nową treść art. 52 ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.; dalej: DziałOsłSARSCoV2U). Dotychczas ten przepis nie określał granic czasowych dla podwyższonych kwot wolnych.

Związek ze stanem epidemii

Od 16.5.2020 r. na pracodawcy spoczywał obowiązek podwyższania kwot wolnych od potrąceń określonych w art. 871 § 1 KP w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę pracownika, który spełniał warunki z art. 52 DziałOsłSARSCoV2U. Zwiększał je zatem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu działań antycovidowych wynagrodzenie tego pracownika zostało obniżone lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Wyższe kwoty wolne pracodawca stosował przez czas nieoznaczony, ponieważ art. 52 DziałOsłSARSCoV2U nie przewidywał pierwotnie ograniczeń czasowych dla tego rozwiązania (por. stanowisko MRPiPS z 27.5.2020 r. w sprawie nowych kwot wolnych od potrąceń, Dziennik Gazeta Prawna z 4.6.2020 r.). Przepis ten w nowym brzmieniu pozwala je wykorzystywać nie dłużej niż do dnia zakończenia stanu epidemii w związku z COVID-19, co nastąpiło 16.5.2022 r. Jednak faktycznym terminem granicznym jest data wejścia w życie art. 52 DziałOsłSARSCoV2U po nowelizacji. W takim razie od 7.7.2022 r. pracodawcy przestają podwyższać kwoty wolne od potrąceń na jego podstawie, ale w nie w każdym przypadku.

Rozwiązanie przejściowe

Jeżeli egzekucja z wynagrodzenia za pracę została wszczęta i nie zakończyła się do 7.7.2022 r., wówczas pracodawca nadal zwiększa kwoty wolne od potrąceń na mocy art. 52 DziałOsłSARSCoV2U. Zobowiązuje go do tego art. 26 ustawy zmieniającej przez 3 miesiące od dnia jej wejścia w życie, czyli do 7.10.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności